suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Maria-Katarina-huset

  • Telefonservice

Du kan kontakta Maria-Katarina-huset per telefon.

Telefonnummer

Ansvarsområdeschef
+358 406534069 
(lna/msa)
Ansvarig handledare
+358 406534270 
(lna/msa)
Einari-enheten
+358 406534268 
(lna/msa)
Sofia-enheten
+358 406534271 
(lna/msa)
Undersöknings- och rehabiliteringsenheten Askel
+358 406534267 
(lna/msa)
Grupphemmet Matti
+358 406534272 
(lna/msa)
Grupphemmet Matti
+358 406524679 
(lna/msa)

Betjäningstider

Ansvarsområdeschefen och ansvariga handledaren
måndag-fredag 8.00–16.00
Enheterna
Öppet dygnet runt.

Tjänster

Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 8.9.2023