suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Kundservice för miljöfrågor

  • Telefonservice

Kundservicen för miljöfrågor ger råd i frågor som rör miljöärenden vid ELY-centralerna och svarar på allmänna frågor.

Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjä ...

Telefon

+358 295020901 
(lna/msa)

Betjäningstider

måndag-fredag 9.00–16.00

Basuppgifter

Ansvarig organisation NTM-centralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 16.2.2022