suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Telefonservice

Hemvård i Lestijokidalen

Ansvarig organisation: Mellersta Österbottens social- och hälsovårssamkommun Soite
Servicespråk: finska, svenska

Serviceförmannen för hemvården i Lestijokidalen besvarar dina frågor om hemvård.


Kontaktuppgifter

Telefon
+358 408042440
(lna/msa)

I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna telefonservice.