suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anmäl felparkerat fordon - Parkeringsövervakningen (jour)

  • Telefonservice

Du kan anmäla felparkerade fordon på gator, torg eller grönområden till stadsmiljösektorns kundtjänst via responsblanketten, per e-post eller per telefon. Kontakta kundtjänsten per telefon i brådskande fall.

Om fordonet är parkerat i ett fastighetsområde, ska fastighetens disponent eller servicebolag kontakta kundtjänsten, så att vi kan utreda förflyttning av fordonet.

Förutom disponenten ...

Telefonnummer

+358 931070014 
(lna/msa)

Betjäningstider

måndag-torsdag 16.00–20.00
fredag 8.15–12.00 och 15.00–20.00
lördag 10.00–15.30
söndag 11.00–17.00

Tjänster

Ansvarig för texten: Stadsmiljösektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 21.3.2023