suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Jakobstads social- och hälsovårdsverk

Telefonrådgivning

 • Tjänst
 • 4 kommuner
 • Offentlig tjänst

Telefonrådgivning och servicehandledning finns till för dig som behöver fråga råd eller boka tid till våra tjänster.

Under samtalet bedömer vi ditt servicebehov och hur brådskande ärendet är. Med samtalet som grund ger vi råd, konsulterar läkare eller bokar tid till vårdpersonal, läkare eller annan passande vård.

Gör så här

Coronavirus

 • Du kan ringa till telefonrådgivningen ifall du misstänker Coronasmitta eller du har frågor om Corona.
 • Ring telefonrådgivningen vid Malmska eller i Nykarleby.
 • Du kan bli erbjuden återuppringning fram till kl. 14:00 om det är flera i kö. Anvisningar ges i telefon, följ dem.

Hälso- och sjukvård

 • Ring telefonrådgivningen vid Malmska eller i Nykarleby.
 • Du kan bli erbjuden återuppringning om det är flera i kö. Anvisningar ges i telefon, följ dem.
 • Ring gärna först efter kl. 10 om ärendet är mindre brådskande eller gäller laboratorie- och röntgenresultat. Våra telefonköer är då lite kortare.

Rådgivning

 • Mödra- eller preventivrådgivning: Ring mödratelefonrådgivningen
 • Ärenden om barn 0 - 10 år: Ring barntelefonrådgivningen
 • Ingen återuppringningstjänst

Munhälsovård

 • Ring munhälsovårdens tidsbeställning
 • Du kan bli erbjuden återuppringning om det är flera i kö. Anvisningar ges i telefon, följ dem.

Mental- och beroendevård

 • Ring servicehandledaren

Barnskydd och oro för barn

 • Ring utredningsenheten

Barnfamiljer - socialomsorg

 • Ring familjeservicecentralen

Vuxna - socialomsorg

 • Ring vuxensocialarbetet

Separationer och adoption

 • Ring enheten för familjerättsliga ärenden

Omsorg om funktionshindrade

 • Ring handikappomsorgen

Äldre - Äldres stödtjänster, hemvård, boende, vårdplanering

 • Ring servicehandledaren

Äldre - sociala ärenden

 • Ring äldres socialarbetare

Äldre - servicesedlar

 • Flera kontaktpersoner, se tjänster hemvård och boende

Minnesrådgivning

 • Ring minnesrådgivaren

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avJakobstads social- och hälsovårdsverk
Ansvarig för tjänstenJakobstads social- och hälsovårdsverk
Område Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Uppdaterad: 28.8.2020