suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Tandvärksjour

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Vid tandvärksjouren vårdas endast sådana patienter som är i behov av brådskande munhälsovård. Dessa ges ändamålsenlig första hjälp (i första hand smärtlindring och/eller inflammationsdämpande behandling) på kvällar och under veckoslut.

Gör så här

Till tandläkarjouren kommer man i regel efter telefonkontakt. Fyll i blanketten för patientuppgifter när du kommer till mottagningen eller fyll i den på förhand på webben. Ta ett könummer när du kommer till jourmottagningen ifall du inte har en reserverad tid.

Klienten beställer själv tid för fortsatt behandling i den egna hemkommunen.

För vem och på vilka villkor

Alla patienter som fyllt 18 år faktureras enligt hälsocentralstaxorna, även patienter från utanför Soites område.

Patienter som fyllt 15 år faktureras 50,80 € för ett uteblivet besök som inte har avbokats

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Munhälsovårdens dygnet runt-jour tar till exempel hand om brådskande operationer. Man ska uppsöka jouren även vid krävande mun-, käk- och tandolycksfall samt vid plötslig svullnad, infektion eller feber. En patient som får kraftig blödning efter en mun- eller tandoperation bör ta sig till jouren.

Vid sedvanligt tandvärk eller till exempel om en bit lossnat från en tand behandlas patienten vardagar under tjänstetid.

Brådskande munhälsovård ordnas dygnet runt som samjour i specialupptagningsområdet. Specialupptagningsområdet ska ordna servicen så att resan till tandvårdsjouren inte är oskäligt lång.

Social- och hälsovårdsministeriets förordning

Basuppgifter

Ansvarig för tjänstenKeski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Servicen tillhandahålls avKeski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 9.5.2019