suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sjundeå kommun

Tandvårdsjour

  • Tjänst
  • Sjundeå
  • Offentlig tjänst

VARDAGSJOUR Man ska uppsöka jouren vid plötslig svullnad, infektion eller olycksfall. Sjundeå tandvårdsklinik sköter om vardagsjouren. TANDJOUR UTANFÖR TJÄNSTETID Jouren utanför tjänstetid är avsedd för vård av akuta sjukdomsfall. Syftet med jouren är att ge brådskande första hjälp i situationer som inte kan vänta tills jouren vid hälsovårdscentralen öppnar följande morgon. Jouren utanför tjänstet ...

Gör så här

VARDAGSJOUR Jouren för vård av plötsliga värkfall har ordnats vardagar kl. 8-15 vid Sjundeå andvårdsklinik. Kontakta tidsbeställningen vid Sjundeå tandvårdsklinik genast på morgonen kl. 8.00, tfn (09) 2606 1450. Om samtalet inte besvarars omedelsbart, vänta till automaten meddelar att samtalet registrerats i återuppringningssystemet). JOUR UTANFÖR TJÄNSTETID Man ska alltid boka till till jouren utanför tjänstetid på nummer 044 494 3198. Jourmottagningen för den offentliga tandvården i huvudstadsregionens kranskommuner verkar i Kampen vardagar (må-fr) kl. 15.00–21.00 samt lördagar, söndagar, dag före helg och söckenhelger kl. 8.00–21.00. Du kan få vård endast genom att först ringa till mottagningen. Innan du kan få en tid bedöms vårdbehovet per telefon på basis av kommunernas jourkriterier. NATTJOUR Patienten ska själv kontakta Tölö olycksfallsstation gällande behovet av vård, tfn 040 621 5699.

För vem och på vilka villkor

VARDAGSJOUR Jouren är avsedd endast för plötsliga värk- och olycksfallssituationer. TANDJOUR UTANFÖR TJÄNSTETID Syftet med jour utanför tjänstetid är att ge brådskande första hjälp i situationer som inte kan vänta tills jouren vid hälsovårdscentralen öppnar följande morgon. Jourkriterierna har uppgjorts enligt Social- och hälsovårdsministeriets anvinsingar. Kriterierna för brådskande första hjälp är svullnad, svårt att öppna munnen, sväljningssvårigheter, tandolycka, kraftig blödning t.ex. efter utdragen tand, svår värk, som inte lindras med smärtstillande läkemedel och som stör nattsömnen eller att munnen inte går fast. I vissa fall kan orsaken vara en stor, utseendemässigt störande spricka i framtanden, en fast tandställning som har gått sönder och orsakar smärta eller sårighet i munnen. Brådskande första hjälp förutsätts inte vid lindrig värk som kan lindras med smärtstillande läkemedel, vid ilningar i tänderna på grund av kyla eller värme, om en bit av en tand eller en plomb har lossnat eller vid problem med löstagbara tandställningar eller proteser. NATTJOUR I nattjouren vårdas endast sådana patienter som har behov av omedelbar vård och vilkas vård på medicinska grunder inte kan flyttas till jourmottagningen följande dag fr.o.m. kl. 8.00. Nattjouren fungerar enligt medicinska principer om brådskande fall.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Sjundeå kommun

Ansvarig för tjänsten

Sjundeå kommun
Ansvarig för texten: Sjundeå kommun
Uppdaterad: 1.3.2022