suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Tandvårdsjour

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Om du lider av plötsliga tand- eller munbesvär ska du söka dig till tandvårdens jourmottagning.

Den jourhavande tandläkaren har mottagning på vardagar, i Nickby eller Söderkulla. Du ska boka tid hos jourmottagningen på förhand per telefon.

Under kvällar, veckoslut och helgdagar får du brådskande vård i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS). Du får tandvård under nattetid enbart om du har omedelbart behov av vård som inte kan vänta till morgonen. Kontaktuppgifter och anvisningar hittar du i länken bredvid.

Allvarliga skador på tänder, mun, käke och ansikte sköts dygnet runt vid Tölö sjukhus i Helsingfors.

Gör så här

Ring alltid innan du söker dig till tandvårdens jourmottagning. Mun- och tandvården i Sibbo har en centraliserad tidsbeställning som betjänar dig vardagar kl. 8–15. Jourmottagningen sker enbart med tidsbeställning.

Om du behöver brådskande vård under övriga tider ska du kontakta Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts jour inom mun- och tandvård. Kontaktuppgifterna hittar du på HUS webbsida. En skötare bedömer vårdbehovet under telefonsamtalet och hänvisar dig till jouren vid behov.

För vem och på vilka villkor

Du har rätt till brådskande tandvård när

  • du har haft tandvärk som pågått i några timmar till upp till några dagar,
  • du har svårt att sova, äta eller arbeta på grund av värken,
  • värkmedicin inte hjälper mot smärtan,
  • du har märkbar svullnad, feber eller svårt att öppna munnen,
  • du har haft ett tandolycksfall.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Vården som ges är avgiftsbelagd i enlighet med förordningen. Tandvård är gratis för personer under 18 år.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Vid en dygnetruntjour inom munhälsovården behandlar man brådskande munhälsoproblem som inte kan vänta till nästa vardag. Man ska uppsöka jouren exempel vid krävande mun-, käk- och tandolycksfall, vid plötslig svullnad och oförmåga att sluta munnen. Får man dessutom kraftig blödning efter en mun- eller tandoperation bör man ta sig till jouren.

Däremot behandlas till exempel vanlig tandvärk som lättar med värkmediciner och sprickor vardagar under dagtid.

Brådskande munhälsovård ordnas dygnet runt som samjour i specialupptagningsområdet. Specialupptagningsområdet ska ordna servicen så att resan till tandvårdsjouren inte är oskäligt lång.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSibbo kommun, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt
Andra ansvariga organisationerHelsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt
Ansvarig för tjänstenSibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 9.9.2021