suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Korsholms kommun

Tandvårdsjour

  • Tjänst
  • 2 kommuner
  • Offentlig tjänst

Jouren är ämnad för alla som behöver brådskande tandvård oberoende av patientens ålder eller hemkommun. Åtgärderna vid tandläkarjouren är huvudsakligen av förstahjälpkaraktär, m.a.o. mera omfattande arbeten kan utföras endast i begränsad omfattning.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Vid en dygnetruntjour inom munhälsovården behandlar man brådskande munhälsoproblem som inte kan vänta till nästa vardag. Man ska uppsöka jouren exempel vid krävande mun-, käk- och tandolycksfall, vid plötslig svullnad och oförmåga att sluta munnen. Får man dessutom kraftig blödning efter en mun- eller tandoperation bör man ta sig till jouren.

Däremot behandlas till exempel vanlig tandvärk som lättar med värkmediciner och sprickor vardagar under dagtid.

Brådskande munhälsovård ordnas dygnet runt som samjour i specialupptagningsområdet. Specialupptagningsområdet ska ordna servicen så att resan till tandvårdsjouren inte är oskäligt lång.

Social- och hälsovårdsministeriets förordning

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKorsholms kommun
Ansvarig för tjänstenKorsholms kommun
Område Korsholm, Vörå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Korsholms kommun
Uppdaterad: 23.3.2020