suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Tandvårdsjour

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Vardagar

Dagtid på vardagar finns tandvårdsjouren för barn och ungdomar på tandkliniken i det egna boendeområdet.

Tandvårdsjouren för vuxna finns dagtid kl. 7–15 vid Fiskehamnens tandklinik, Verkstadsgatan 14 A, 2 vån. och vid Kvarnbäckens tandklinik, Mjölgränden 4, 4 vån.

Tidsbokning: må–fr kl. 7–14, tfn 09 3105 1400. På numret bokas mottagningstider för barn, unga och vuxna.

Kvällar, veckoslut och helger

Jourmottagning vid Haartamanska sjukhuset, Haartmansgatan 4, byggnad 12.

Tidsbokning: vardagar kl. 14–21, på veckoslut och helger kl. 8-21), tfn 09 4717 1110.

Ring innan du kommer till jouren så kan vi bedöma hur brådskande vård du behöver.

Nätter

Tandvårdens nattjour kl. 21–8 är på Tölö olycksfallsstation, Tölögatan 40, Helsingfors. Ring innan du kommer till jouren, tfn 040 621 5699.

För vem och på vilka villkor

Ring innan du kommer till jouren så att vi kan bedöma hur brådskande ditt vårdbehov är.

Servicen är avsedd för Helsingforsbor.

Kvälls-, natt- och veckoslutsjouren är avsedd för invånarna i huvudstadsregionen och Kyrkslätt.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Vid en dygnetruntjour inom munhälsovården behandlar man brådskande munhälsoproblem som inte kan vänta till nästa vardag. Man ska uppsöka jouren exempel vid krävande mun-, käk- och tandolycksfall, vid plötslig svullnad och oförmåga att sluta munnen. Får man dessutom kraftig blödning efter en mun- eller tandoperation bör man ta sig till jouren.

Däremot behandlas till exempel vanlig tandvärk som lättar med värkmediciner och sprickor vardagar under dagtid.

Brådskande munhälsovård ordnas dygnet runt som samjour i specialupptagningsområdet. Specialupptagningsområdet ska ordna servicen så att resan till tandvårdsjouren inte är oskäligt lång.

Social- och hälsovårdsministeriets förordning

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 8.12.2021