suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Tandvård

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Mun- och tandhälsovården tillhandahåller tjänster för Helsingforsbor och personer som valt Helsingfors som vårdplats.

Syftet med mun- och tandhälsovården är att främja invånarnas munhälsa och att ordna tjänster inom mun- och tandhälsa. Inom mun- och tandhälsovården finns 37 välutrustade tandkliniker och en mobil enhet för mun- och tandvård samt uppsökande tjänster. Tidsbokning sker via en centraliserad telefontjänst, där en yrkesperson inom mun- och tandhälsovård bedömer patientens vårdbehov. Tillgången till vård fastställs utifrån vårdbehovet och hur brådskande det är. För undersökningar och vård tas för 18 år fyllda personer ut avgifter i enlighet med förordningen om klientavgifter.

Vuxna hänvisas till den klinik där det vid tidpunkten i fråga finns lediga vårdtider. Däremot strävar man efter att tjänster för barn och personer med rörelsehinder ska ges vid den närmaste kliniken. En del av tjänsterna köps av privata tandläkare i form av köpta tjänster av olika slag. I egenskap av värdkommun ordnar Helsingfors vård på specialtandläkarnivå och jour utanför tjänstetid för klienter som är berättigade till vård i Esbo, Helsingfors, Grankulla, Kyrkslätt och Vanda.

Inom mun- och tandhälsovården utnyttjas modern teknik på ett mångsidigt sätt. Man förfogar över tjänster som integrerats i det elektroniska patientdatasystemet: klienten kan få ett automatiskt textmeddelande som påminner om bokade tider och på klinikerna kan man anmäla sig på en apparat för självanmälan. Tidsbokningen använder en återuppringningstjänst.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

I munhälsovårdens tjänster ingår undersökning och behandling av mun- och tandsjukdomar, hälsorådgivning och -undersökningar. Vid behov hänvisas patienten till fortsatta undersökningar och behandling.

Munhälsovårdens tjänster fungerar i samarbete med den specialiserade sjukvården, den övriga hälso- och sjukvården samt socialvården.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 8.12.2021