suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Esbo stad

Tandvård

  • Tjänst
  • Esbo
  • Offentlig tjänst

Mun- och tandhälsovården tillhandahåller tjänster för Esbobor och personer som valt Esbo som vårdplats. Syftet med mun- och tandhälsovården är att främja invånarnas munhälsa och att ordna tjänster inom mun- och tandhälsa. Inom mun- och tandhälsovården finns 12 välutrustade tandkliniker. Tidsbokning sker via en centraliserad telefontjänst, där en yrkesperson inom mun- och tandhälsovård bedömer patientens vårdbehov. Tillgången till vård fastställs utifrån vårdbehovet och hur brådskande det är. För undersökningar och vård tas för 18 år fyllda personer ut avgifter i enlighet med förordningen om klientavgifter.

Gör så här

Tidsbokning för tandklinikerna i Esbo - Förfrågningar om tandvårdens räkningar och avgifter: hammashoito.asiakaspalvelukeskus@espoo.fi

Tidsbokning för tandklinikerna i Esbo - Förfrågningar gällande pågående tandregleringsbehandling: hammashoito.oikomishoito@espoo.fi

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avsedd för Esbobor.

Esbo stadens tandvård betjänar endast med tidsbokning och du kan bara komma till tid om du är frisk.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

I munhälsovårdens tjänster ingår undersökning och behandling av mun- och tandsjukdomar, hälsorådgivning och -undersökningar. Vid behov hänvisas patienten till fortsatta undersökningar och behandling.

Munhälsovårdens tjänster fungerar i samarbete med den specialiserade sjukvården, den övriga hälso- och sjukvården samt socialvården.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avEsbo stad
Ansvarig för tjänstenEsbo stad
Område Esbo
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Esbo stad
Uppdaterad: 2.7.2022