suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Tandreglering

 • Tjänst
 • Borgå
 • Offentlig tjänst

Inom tandregleringen vårdar vi munnens bettfel. Tandreglering är en process som i allmänhet räcker flera år.

Vi undersöker barnens bett i 9–10-årsåldern. Samtidigt poängsätter vi eventuella bettfel. Vid behov följer vi bettets utveckling tills poängsättningen kan göras. Vid behov utför vi tandreglering redan på mjölktänder.

Vid Borgå hälsovårdscentral vårdar vi felaktiga bett med poängtal 8–10. Sådana fall är bl.a.

 • stora disproportionaliteter i käkbenen
 • svåra djupa bett längst fram
 • styrande korsbett i sidopartierna eller framme
 • kraftig tandtrånghet
 • problem med tandsprickning.

Viktig tilläggsinformation om tandreglering:

 • Du får en vårdplan som också gås igenom med din vårdnadshavare.
 • Tandregleringen är frivillig.
 • Om du påbörjar den ska du följa vårdtider och anvisningar.
 • Du kan själv påverka resultatet genom att följa anvisningarna för apparaterna.
 • Vården kan avbrytas om du inte följer anvisningarna för tandställningen eller om du har missat tre eller flera mottagningstider som du inte har avbokat.
 • Om din tandställningsapparat tappas bort och behöver förnyas är du skyldig att betala för den nya.

Gör så här

Avboka tiden vid behov senast föregående dag före klockan 12. För tider som har avbokats efter det här eller för tider som inte avbokas eller används debiterar vi en avgift av personer som fyllt 15 år, om orsaken inte varit ett oöverstigligt hinder.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avBorgå stad
Ansvarig för tjänstenBorgå stad
Område Borgå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 4.11.2020