suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Talterapitjänster

  • Tjänst
  • 8 kommuner
  • Offentlig tjänst

Inom talterapi undersöks och rehabiliteras personer som har problem med tal, språk, kommunikation, röst, läsande och skrivande, ätande och sväljande eller munnens motoriska funktion. Målet med talterapi är att förbättra klientens funktions- och kommunikationsförmåga i miljöer i vardagen: i hemmet, i dagvården, i skolan eller i arbetslivet.

Gör så här

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Talterapi är avsett för barn, unga och vuxna som har talstörningar och/eller svårigheter att förstå tal, röststörningar eller svårigheter att svälja. Talterapin är medicinsk rehabilitering där undersökningar ingår. Syftet med terapin är att hjälpa patienten att kommunicera och fungera i vardagen smidigt och självständigt. Talterapi ges efter behov i perioder som individuell terapi och/eller gruppterapi.

I terapin kan patienten få handledning i att använda hjälpmedel, såsom talapparater. Det är ofta rådgivningsbyrån eller skolhälsovården som hänvisar barn och unga till talterapi. Vuxna kan uppsöka terapi efter ett besök hos en läkare eller skötare.

Servicen tillhandahålls av

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite

Ansvarig för tjänsten

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite
Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 1.1.2023