suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård

Talterapi för vuxna och äldre

  • Tjänst
  • 5 kommuner
  • Offentlig tjänst

Talterapi för vuxna och äldre riktar sig till personer med neurologiska svårigheter och finns tillgänglig i varje medlemskommun (Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Malax och Närpes). Du kan ta kontakt med talterapin för vuxna och äldre om du eller en anhörig har svårt att kommunicera, svårt att svälja, svårt att uttrycka sig (afasi och/eller talmotorisk störning) eller svårt att förstå tal.

Målsättningen för talterapin är att främja klientens delaktighet i vardagen. I talterapin ingår bedömning och eventuellt behandlingsperiod eller handledningsbesök. Talterapin sker på mottagning eller som hembesök.

Gör så här

Du kan ta kontakta talterapeuten för vuxna och äldre genom Psykosociala enhetens växel. Tilläggsinformation och kontaktuppgifter hittar du även på vår hemsida.

För vem och på vilka villkor

Till talterapin för vuxna och äldre behövs ingen remiss och tjänsten är avgiftsfri för klienten. Du kan själv ta kontakt med talterapeuten. Anhöriga eller vårdpersonal kan också inleda kontakten med talterapeuten.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård
Ansvarig för tjänstenKust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård
Område Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Malax, Närpes
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård
Uppdaterad: 29.6.2021