suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Esbo stad

Sysselsättning

  • Tjänst
  • Esbo
  • Offentlig tjänst

Hjälp med arbetssökning och sysselsättning för arbetslösa arbetssökande i Esbo.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Arbetslösa och personer som hotas av arbetslöshet erbjuds rådgivning och handledning i frågor som gäller hälso- och socialtjänster. Sådana frågor är till exempel frågor om hälsa, arbetsförmåga och rehabilitering. Rådgivarna berättar vilka tjänster som står till buds, hur man uppsöker tjänsterna och vad som förutsätts för att man ska kunna anlita dem. Vid behov ger de råd även i hur man söker olika ekonomiska stöd och hur stöden samordnas.

Arbetslösa kan få rådgivning till exempel per telefon eller genom att besöka ett serviceställe. Rådgivarna fattar inga beslut som gäller tjänsterna. Arbets- och näringsbyrån ansvarar för rådgivningen som gäller arbetsökning och utbildning.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avEsbo stad
Ansvarig för tjänstenEsbo stad
Område Esbo
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Esbo stad
Uppdaterad: 20.5.2022