suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Svenskspråkig klienthandledning för äldre

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

När du letar efter service på svenska och stöd som är avsedda för äldre, kontakta Seniorinfo. Om din situation kräver en mer omfattande bedömning av servicebehovet, kontaktar vi dig från den svenskspråkiga klienthandledningen.

  

Vi gör omfattande bedömningar av servicebehov för att fastställa behovet av till exempel hemvård, närståendevård eller dygnetruntvård.

Vi utför också gerontolog ...

Gör så här

Seniorinfo rådgivning - Skicka e-post till Seniorinfo: seniori.info@hel.fi

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 3.6.2023