suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Åbo stad

Svenskspråkig dagvård

  • Tjänst
  • Åbo
  • Offentlig tjänst

Svenskspråkig dagvård ordnas för svenskspråkiga och tvåspråkiga barn. Stöd för svenskspråkiga föräldrar är viktigt för barnets språkutveckling och språkidentitet. Specialdagvård ordnas i Cygnaeus dagvårdsenhets integrerade grupp. Dessutom finns en konsultativ svenskspråkig specialbarnträdgårdslärare för svenskspråkiga grupper.

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Åbo stad

Ansvarig för tjänsten

Åbo stad
Ansvarig för texten: Åbo stad
Uppdaterad: 29.8.2023