suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Suomi.fi-fullmakter för ärendehantering på en annan persons vägnar

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

I Suomi.fi-fullmakter kan du ge en annan person eller ett företag fullmakt att hantera vissa ärenden.

Med fullmakt avses att du kan ge en av dig utvald myndig person eller ett företag rätt att uträtta ärenden för din del i de ärenden du väljer. En elektronisk fullmakt är som ett elektroniskt befullmäktigande vars uppgifter sparas i fullmaktsregistret.

Du kan också begära fullmakt att få sköta ärenden för en annan person eller hantera fullmakterna centraliserat.

Det är säkert att använda Suomi.fi-fullmakter eftersom användaren identifieras med säker autentisering.

Suomi.fi-fullmakter finns i bakgrunden av de flesta myndigheters e-tjänster. När du uträttar ärenden för någon annans del i en e-tjänst kontrollerar den om du har rätt eller fullmakt att uträtta ärendet för den andra personens del.

Gör så här

Identifiera dig i Suomi.fi-webbtjänsten med dina nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort (personkort, organisationskort, social- och hälsovårdens yrkeskort). Välj Fullmakter i Suomi.fi-webbtjänstens meny och gå vidare för att ge fullmakt.

För att du ska kunna ge fullmakt åt en annan person måste du veta personens namn och personbeteckning.

Om du vill ge fullmakt åt ett företag ska du fylla i företagets FO-nummer och hitta den i webbtjänsten.

Medborgarrådgivningen hjälper dig med att använda fullmakter per telefon, e-post, textmeddelande och responsblankett. I avsnittet Anvisningar och stöd i Suomi.fi-webbtjänsten hittas också anvisningar.

För vem och på vilka villkor

En förutsättning för befullmäktigandet är att du identifierar dig i Suomi.fi-webbtjänsten.

Befullmäktigandet kan utföras om du är myndig. En minderårig kan inte ge fullmakter på Suomi.fi, eftersom en minderårig inte är myndig och därmed inte kan befullmäktiga någon att uträtta ärenden i sitt ställe. Vårdnadshavaren agerar för en minderårigs räkning.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Ansvarig för tjänstenMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Område Hela Finland
Tillgängliga språksvenska, finska, engelska
Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 11.10.2021