suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda och Kervo välfärdsområde

Substitutionsbehandling av opioider

  • Tjänst
  • 2 kommuner
  • Offentlig tjänst

Substitutionsbehandling av opioider är långvarig rusmedelsvård som är rehabiliterande eller som minskar skador. Vid vården används läkemedel som innehåller buprenorfin eller metadon som läkemedelsbehandling. Utöver läkemedelsbehandling får du även psykosocial vård (diskussioner på individbasis och i grupp) och livshanteringsstöd. 

Vården föregås av en bedömningsperiod under vilken du och en yr ...

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Vanda och Kervo välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Vanda och Kervo välfärdsområde
Ansvarig för texten: Vanda och Kervo välfärdsområde
Uppdaterad: 29.3.2023