suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda stad

Studerandevårdens psykolog

  • Tjänst
  • Vanda
  • Offentlig tjänst

Studerandevårdens psykolog stöder gymnasiestuderandes välmående och studieförmåga. Psykologen erbjuder med låg tröskel konfidentiellt samtalsstöd i exempelvis följande frågor:

• oro för psykiskt välmående (såsom depression eller ångest)

• stress, ork och sömnsvårigheter

• kriser

• identitet och självkännedom

• problem med relationer

• studiesvårigheter

Studerande kan boka tid hos psykologen själv eller via vårdnadshavaren eller någon i personalen. Psykologen samarbetar med gymnasiets personal och handleder vid behov den studerande vidare till övriga stödtjänster. Detta sker med den studerandes samtycke. Psykologens tjänster är frivilliga och kostnadsfria för studerande.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVanda stad
Ansvarig för tjänstenVanda stad
Område Vanda
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Vanda stad
Uppdaterad: 4.7.2022