suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Närpes Stad

Studerandehälsovårdstjänster

  • Tjänst
  • Närpes
  • Offentlig tjänst

Studerandehälsovården finns till för studerande i gymnasiet och YA/enheten i Närpes.

Kontaktuppgifter:

Tel: 06 2249681

Adress: Mosebacke Hälsostation, Skolgränd 9B 11

64200 Närpes

Hälsovårdare och läkare jobbar inom studerandehälsovården.

Studerandehälsovården erbjuder:

• två hälsoundersökningar under studietiden; en till studerandehälsovårdare och en till läkare

• samtal om levnadsvanor och hälsoproblem

• rådgivning om sexualhälsa och preventivmedel

• rådgivning i frågor som gäller missbruk och mental ohälsa

• vaccinationsrådgivning

• tidsbeställning till läkare, psykolog etc.

• sjukvårdsmottagning

• undersökning av studiemiljön

Sjukintyg fås från studerandehälsovården genom att ta kontakt på telefontider, lämna ringbud eller besöka mottagningen. Kontakt bör tas från den dag intyget behövs.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Studeranden i gymnasium, yrkesskolor och yrkeshögskolor har rätt till studerandehälsovårdstjänster i den kommuns region som läroanstalten befinner sig i. Till studerandehälsovården hör också hälso- och sjukvården under den tid den studerande deltar i inlärning i arbetet och arbetspraktik.

Med kommunens samtycke kan hälso- och sjukvården för studerande även ordnas på ett annat av Valvira godkänt sätt, till exempel via Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS).

Studerandehälsovården omfattar två periodiska hälsoundersökningar på andra stadiet. Alla studerande erbjuds hälsoundersökningar och -tjänster enligt behov. Tjänster tillhandahålls också inom mental vård och alkohol- och drogfrågor, sexuell hälsa och mun- och tandvård.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärpes Stad
Ansvarig för tjänstenNärpes Stad
Område Närpes
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Närpes Stad
Uppdaterad: 17.12.2019