suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Studerandehälsovårdstjänster

  • Tjänst
  • 27 kommuner
  • Offentlig tjänst

Studerandehälsovården erbjuder hälsovårdstjänster för studerande vid yrkesutbildningen på andra stadiet och gymnasium. Studerandehälsovården följer din övergripande hälsa och studieförmåga samt främjar din framtida arbetsförmåga.

Studerande vid yrkesutbildningen på andra stadiet kallas vanligtvis till en hälsokontroll under sitt första studieår. Dessutom erbjuds studerande hälsokontroller och tjä ...

Gör så här

Kontakta hälsovårdaren på din läroanstalt via telefon.

Du kan också kontakta hälsovårdaren på egen hand. Observera att mottagningstiderna varierar mellan verksamhetsställen.

Mer information hittar du från din läroanstalts Wilma- och DigiOne-tjänsten.

För vem och på vilka villkor

Du är berättigad till studerandehälsovårdstjänster om du studerar vid en yrkesutbildning på andra stadiet och gymnasium.

Studerandehälsovårdstjänster är frivilliga och mest avgiftsfria för studeranden.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Studerande vid gymnasier, yrkesläroanstalter och högskolor har rätt till tjänster inom studerandehälsovården i det välfärdsområde där läroanstalten är belägen.

Studerandehälsovården omfattar två periodiska hälsoundersökningar på andra stadiet. Under det första studieåret ordnas en hälsoenkät för högskolestuderande. Utifrån enkäten görs vid behov en hälsoundersökning. Vid hälsoundersökningarna undersöks studerandens hälsa och välfärd samt andra omständigheter som påverkar studierna som en helhet. I studerandehälsovårdens tjänster ingår förutom att följa upp och främja studerandenas hälsa och välbefinnande samt studieförmåga även bland annat hälso- och sjukvårdstjänster inom primärvården, inklusive mentalvårds- och missbruksarbete, främjande av sexuell hälsa och mun- och tandvård.

Hälso- och sjukvårdstjänsterna för högskolestuderande produceras av Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS). Högskolestuderande ska betala en hälsovårdsavgift till FPA som täcker alla SHVS tjänster. Särskilda besöksavgifter tas inte ut.

Servicen tillhandahålls av

Egentliga Finlands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Egentliga Finlands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Egentliga Finlands välfärdsområde
Uppdaterad: 1.1.2023