suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda stad

Studerandehälsovårdens hälsoenkät

  • Tjänst
  • Vanda
  • Offentlig tjänst

Den studerandes behov av hälsoundersökning och huruvida undersökningen är brådskande reds ut med en hälsoenkät som fylls i under början av studierna och med granskning av tidigare hälsouppgifter. Studerande får en hälsoenkätblankett att fylla i när studieplatsen har bekräftats eller studierna har inletts. I hälsoenkäten reder man ut studerandens hälsotillstånd, hälsobeteende och frågor relaterade till studier och mänskliga relationer. Med hjälp av hälsoenkätens resultat kan man bedöma hur brådskande det är att kalla den studerande till en hälsoundersökning.

För vem och på vilka villkor

Enkäten är avsedd för studerande i Vanda.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVanda stad
Ansvarig för tjänstenVanda stad
Område Vanda
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Vanda stad
Uppdaterad: 17.8.2022