suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda stad

Studerandehälsovård

  • Tjänst
  • Vanda
  • Offentlig tjänst

Studerandehälsovården stärker de ungas egna resurser och livshantering, handleder dem att ta hand om sin hälsa, förebygger marginalisering och stöder dem när de växer upp.

Vid gymnasier och yrkesläroanstalter på andra stadiet erbjuds studerande hälsovårdarens undersökning under det första studieåret och en läkarundersökning under det första eller andra studieåret.

I studerandehälsovården ingår också behandling av sjukdomar. I regel får den studerande hälso- och sjukvård vid hälsostationen i sitt bostadsområde och en studerande från en annan kommun får vård vid den hälsostation inom vars område läroanstalten är belägen. Studerande som studerar heltid i Vanda kan oavsett hemkommun få munhälsovårdstjänster på Vanda hälsostation.

Lärandemiljöns hälsosamhet och säkerhet säkerställs i samarbete med myndigheter och andra aktörer vid läroanstalten.

Vid vissa läroanstalter arbetar psykiatriska sjukskötare som stöder studerandenas livshantering och hjälper till i psykiskt belastande situationer enligt behov.

Studerandehälsovårdstjänster är avgiftsfria och frivilliga för användarna.

Gör så här

katriina.baptista@vantaa.fi

För vem och på vilka villkor

Studerandehälsovårdstjänster tillhandahålls studerande vid gymnasier och yrkesläroanstalter i Vanda.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Studeranden vid gymnasium, yrkesskolor och högskolor har rätt till studerandehälsovårdstjänster i den kommuns region som läroanstalten befinner sig i. Till studerandehälsovården hör också hälso- och sjukvården under den tid den studerande deltar i inlärning i arbetet och arbetspraktik.

Sjukvården för studerande kan även ordnas på ett annat sätt, till exempel via Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS).

Studerandehälsovården omfattar två periodiska hälsoundersökningar på andra stadiet. Alla studerande erbjuds hälsoundersökningar och -tjänster enligt behov. Tjänster tillhandahålls också inom mental vård och alkohol- och drogfrågor, sexuell hälsa och mun- och tandvård.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVanda stad
Ansvarig för tjänstenVanda stad
Område Vanda
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Vanda stad
Uppdaterad: 16.8.2022