suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad

Studerandehälsovård

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Studenthälsovårdens grundläggande uppgift är att främja studerandenas hälsa och studieförmåga samt övervaka de hälsomässiga förhållandena i studiemiljön. Studenthälsovården är klientinriktad, konfidentiell och rättvis och respekterar studerandens individualitet och självbestämmanderätt. Studenthälsovården förstärker de ungas egna resurser, förebygger utslagning, stöder de unga i att bli vuxna och förstärker deras livshantering.

Studerande får sjukvårdstjänster i regel vid hälsostationen i det egna bostadsområdet och de studerande som inte är ortsbor vid den hälsostation i vars område läroanstalten ligger. Alla

som studerar på heltid i Helsingfors har oavsett hemkommun rätt till mun- och tandhälsovårdens tjänster vid Helsingfors hälsovårdscentral. Studenthälsovårdens tjänster är frivilliga för användarna.

Personalen vid studenthälsovården samarbetar med läroanstaltens personal i en studerandevårdsgrupp eller en arbetsgrupp för välbefinnande. I en studerandevårdsgrupp kan man

till exempel komma överens om stöd som erbjuds studeranden och om arbetsfördelningen. Branschöverskridande samarbete görs även med andra aktörer i området.

För att främja studerandenas hälsa kontrollerar man vart tredje år huruvida studiemiljön är hälsosam och säker. Kontrollen genomförs i samarbete med studenthälsovården,

läroanstalten och studerandena, hälsoinspektören, personalens företagshälsovård, arbetarskyddspersonalen och vid behov även med andra experter. Att bristerna som upptäcks vid kontrollen har åtgärdats kontrolleras årligen.

Psykiatriska sjukvårdare med beteckningen "tsemppari-ohjaaja" vid vissa yrkesläroanstalter stöder studerandena med livshanteringen och hjälper till i psykiskt belastande situationer efter behov.

För vem och på vilka villkor

Studenthälsovårdens tjänster erbjuds alla som studerar vid ett gymnasium eller en yrkesläroanstalt i Helsingfors.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Studeranden vid gymnasium, yrkesskolor och högskolor har rätt till studerandehälsovårdstjänster i den kommuns region som läroanstalten befinner sig i. Till studerandehälsovården hör också hälso- och sjukvården under den tid den studerande deltar i inlärning i arbetet och arbetspraktik.

Sjukvården för studerande kan även ordnas på ett annat sätt, till exempel via Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS).

Studerandehälsovården omfattar två periodiska hälsoundersökningar på andra stadiet. Alla studerande erbjuds hälsoundersökningar och -tjänster enligt behov. Tjänster tillhandahålls också inom mental vård och alkohol- och drogfrågor, sexuell hälsa och mun- och tandvård.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenSocial- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 11.8.2022