suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Studerandehälsovård

  • Tjänst
  • Borgå
  • Offentlig tjänst

Studerandehälsovården stöder och främjar självständighet, studieförmåga, sunda levnadsvanor, god fysisk och mental hälsa under studietiden. Genom hälsorådgivning förhindras också mobbning.

Du kan utnyttja hälsovårdens tjänster när du studerar i en skola som finns i Borgå oberoende av din hemort. 

Tjänsterna erbjuds till studerande i gymnasierna, studerande inom yrkesstudier på andra stadiet och studerande i yrkeshögskolor.

Hälsovårdarna är anträffbara i skolorna under skoldagen. Mottagningstiderna meddelas vid läsårets början. Mottagningen finns i skolan.

Tjänsterna är avgiftsfria för studerande under 18 år.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Studeranden vid gymnasium, yrkesskolor och högskolor har rätt till studerandehälsovårdstjänster i den kommuns region som läroanstalten befinner sig i. Till studerandehälsovården hör också hälso- och sjukvården under den tid den studerande deltar i inlärning i arbetet och arbetspraktik.

Sjukvården för studerande kan även ordnas på ett annat sätt, till exempel via Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS).

Studerandehälsovården omfattar två periodiska hälsoundersökningar på andra stadiet. Alla studerande erbjuds hälsoundersökningar och -tjänster enligt behov. Tjänster tillhandahålls också inom mental vård och alkohol- och drogfrågor, sexuell hälsa och mun- och tandvård.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avBorgå stad
Ansvarig för tjänstenBorgå stad
Område Borgå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 4.6.2021