suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Stött boende

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Stöd för hemmaboendet är avsett för personer som bor självständigt i ett ägar- eller hyrsbostad, men behöver tjänster som underlättar vardagen. Tjänster som stöder hemmaboende produceras av olika aktörer på Soites område.

Klienter inom stött boende har varierande behov av stöd och handledning som stöd för självständigt boende. Stöd ordnas av handledare i öppenvårdsteamet och inom boendetjänster samt av andra stödtjänster så som till exempel hemservice.

Boende- och stödtjänster för personer som genomgår mentalvårdsrehabilitering på Soites område erbjuder öppenvårdsrehabilitering vid Siilinpesä i Karleby, hyresboende vid Puolivälinkoti samt hemrehabilitering.

Gör så här

Om du rehöver boendetjänster eller något annat stöd, kan du söka dig till tjänsterna via din egen öppenvård. Också om klienten vårdas på sjukhus är det öppenvården som sköter ansökningsprocessen. En bedömning av hjälpbehovet görs tillsammans med öppenvårdens yrkesövergripande vårdteam.

Du kan ansöka om tjänster med en ansökningsblankett som innehåller rehabiliteringsklientens egen och det vårdande teamets bedömning av hjälpbehovet och en beskrivning av de nuvarande tjänsterna. Ansökningsblanketten för boende- och stödtjänster för personer som genomgår mentalvårdsrehabilitering och för klienter inom missbrukarrehabilitering finns som en separa bilaga.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Subventionerat boende är en boendeform som hör ihop med socialtjänster, såsom stöd av socialhandledare. Subventionerat boende ordnas till dem som behöver stöd när de ska övergå till självständigt boende till exempel när de flyttar från sina föräldrar eller andra vårdnadshavare eller från en anstalt. Det kan erbjudas exempelvis rehabiliteringsklienter inom mentalvården, personer med rusmedelsproblem och barnfamiljer som behöver stöd med vardagssysslor och livskompetens.

Subventionerat boende kan ordnas i personens eget hem, internat eller i kommunens hyresbostäder, men tjänsten kan också erbjudas i andra slags bostäder. Offentliga och privata serviceproducenter erbjuder stödbostäder.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 20.6.2019