suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Stödtjänstteamet

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Syftet med stödtjänstteamet är att stödja välbefinnandet och den allmänna orken hos hemmaboende klienter och deras närståendevårdare. Dessutom försöker teamet stärka tryggheten i att bo hemma.

Genom stödtjänstteamets verksamhet stödjer man närståendevårdaren så att hen orkar och hjälper klienten att klara sig självständigt. Stödtjänstteamet fungerar även för sin del som stöd för närståendevårdare ...

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Mellersta Österbottens välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Mellersta Österbottens välfärdsområde
Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 5.4.2022