suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Stödsysselsättning

  • Tjänst
  • Borgå
  • Offentlig tjänst

Staden sysselsätter unga och långtidsarbetslösa med hjälp av arbets- och näringsbyråns lönesubventioner.

Vi stöder sysselsättningen av socialvårdens klienter genom att erbjuda rådgivning och arbetsmöjligheter. Sysselsättningsstödet gäller personer som på grund av handikapp, sjukdom, pågående rehabilitering eller annan orsak behöver särskilt stöd i sin sysselsättning.

De arbetstillfällen som erbjuds med hjälp av lönesubventioner är för viss tid, i regel för sex månader. Målet är att det ska leda till ett lönearbete.

Staden understödjer finansiellt också föreningars och organisationers sysselsättningsverksamhet, om de med hjälp av lönesubventioner ger långtidsarbetslösa personer arbete.

Gör så här

Om du är intresserad av lönesubventionerat arbete kan du kontakta stadens sysselsättningskoordinator eller arbets- och näringsbyrån.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Kommunerna stöder sysselsättningen av personer som är klienter hos socialvården genom att erbjuda rådgivning och arbetsmöjligheter. Sysselsättningsstödet gäller personer som på grund av handikapp, sjukdom, pågående rehabilitering eller annan orsak behöver särskilt stöd i sin sysselsättning. Kommunens socialväsende ger information om stödmöjligheterna. Målet är att det ska leda till ett lönearbete.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avBorgå stad
Ansvarig för tjänstenBorgå stad
Område Borgå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 4.6.2021