suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Stödsysselsättning

  • Tjänst
  • Borgå
  • Offentlig tjänst

Staden sysselsätter unga och långtidsarbetslösa med hjälp av arbets- och näringsbyråns lönesubventioner.

Vi stöder sysselsättningen genom att erbjuda rådgivning och arbetsmöjligheter. Sysselsättningsstödet gäller personer som saknar yrkesfärdigheter eller som behöver särskilt stöd i sin sysselsättning på grund av handikapp eller sjukdom.

De arbetstillfällen som erbjuds med hjälp av lönesubventio ...

Gör så här

Om du är intresserad av lönesubventionerat arbete kan du kontakta stadens sysselsättningskoordinator eller arbets- och näringsbyrån.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Socialvårdsklienter kan få hjälp med att få sysselsättning om de på grund av handikapp, sjukdom, pågående rehabilitering eller av någon annan orsak behöver särskilt stöd för det. Hjälp kan till exempel vara rådgivning eller erbjudande av arbetsmöjligheter.

Socialväsendet ger information om stödmöjligheterna. Målet är att kunden får avlönat arbete.

Servicen tillhandahålls av

Borgå stad

Ansvarig för tjänsten

Borgå stad
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 7.9.2023