suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Stödpersonsverksamhet

  • Tjänst
  • 4 kommuner
  • Offentlig tjänst

Stödfamiljsverksamhet är en social service, som främst erbjuds barn i behov av särskilt stöd. Med hjälp av stödfamiljer vill man stöda och stärka familjernas egna resurser och uppfostringsförmåga samt främja barnets positiva tillväxt och utveckling.

Stödfamiljerna tar emot barnen i sitt hem i enlighet med de överenskommelser man gör i avtalet, t ex en helg i månaden. I stödfamiljen får barnet sti ...

Gör så här

Kontakta enheten för familjetjänster.

För vem och på vilka villkor

Vem kan bli stödfamilj?

Stödfamiljer kan bestå av barnfamiljer, barnlösa par eller ensamstående personer. Familjen ska ha en stabil social situation samt krafter och tid att ta emot barnet.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

För barn som behöver särskilt stöd och barnets familj kan ordnas en stödperson eller -familj. Man måste inte vara klient hos barnskyddet för att få en stödperson.

Både stödpersons- och stödfamiljsverksamheten skräddarsys enligt barnets och familjens individuella behov. Stödpersonen träffar barnet för en gemensam aktivitet eller hobby under ett par timmar varje eller varannan vecka. Inom stödfamiljsverksamheten tillbringar barnet till exempel ett veckoslut i månaden hos stödfamiljen.

Stödpersonen eller -familjen får en kostnadsersättning och ett arvode. De får utbildning för uppgiften. Stödpersonernas och -familjernas tystnadsplikt gäller även efter att uppgiften avslutats.

Servicen tillhandahålls av

Jakobstads social- och hälsovårdsverk

Ansvarig för tjänsten

Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Ansvarig för texten: Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Uppdaterad: 3.8.2020