suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Stödpersons- och stödfamiljsverksamhet

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Målet med stödpersons- och stödfamiljsverksamheten är att inverka positivt på barnets liv samt att främja frisk uppväxt och utveckling.

En stödfamilj kan vara till hjälp för en barnfamilj när stöd behövs och det inte finns släktingar, vänner eller andra hjälpande nätverk nära.

I stödfamiljerna gör man helt vanliga saker. Barnet som ska stödas lever på stödfamiljens villkor i vardagen och får då nya stimuli, kamrater och relationer till vuxna som stöder hens tillväxt. Samtidigt hjälper stödfamiljen barnets föräldrar att orka genom att erbjuda dem möjlighet att andas ut.

Till stödfamiljsverksamheten behövs nya och olika slags familjer eftersom också de barn som behöver stödfamilj är i olika åldrar och har olika behov. Föräldrarna i en stödfamilj kan vara unga eller gamla, de kan vara barnlösa eller ha egna barn. Också en person som bor ensam kan fungera som stödfamilj.

Gör så här

Du får mer information om stödpersons- och stödfamiljsverksamheten per telefon av stödrelationskoordinatorn. Man ansöker om stödperson eller stödfamilj med en ansökan.

Via Soite kan du bli stödperson eller stödfamilj för ett barn eller en ungdom som behöver stöd. Nya frivilliga personer får introduktionsutbildning och annan utbildning i att fungera som stödperson eller stödfamilj. Om du vill bli stödperson eller stödfamilj, bör du göra en ansökan.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

För barn i behov av särskilt stöd och barnets familj kan det ordnas en stödperson eller -familj. Man måste inte vara klient hos barnskyddet för att få en stödperson.

Stödpersonen träffar barnet för en gemensam aktivitet eller hobby under ett par timmar varje eller varannan vecka. Inom stödfamiljsverksamheten tillbringar barnet till exempel ett veckoslut i månaden hos stödfamiljen.

Stödpersonen eller -familjen får en kostnadsersättning och ett arvode. De får utbildning för uppgiften. Stödpersonernas och -familjernas tystnadsplikt gäller även efter att uppgiften avslutats.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 8.2.2022