suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Stödet till unga jordbrukare (EU)

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Stödet betalas i hela landet till unga aktiva jordbrukare som för första gången har börjat idka gårdsbruksverksamhet i egenskap av huvudansvarig företagare. Den sökande kan vara högst 40 år när grundstödet söks för första gången. Stödet kan fås under högst fem år.

Stödet kan sökas i huvudansökan i tjänsten Vipu eller på blankett 101B.

Gör så här

Stödet ansöker man om årligen i tjänsten Vipu eller på blankett 101B. Lämna blanketten till landsbygdsnäringsmyndigheten i din kommun.

För vem och på vilka villkor

Stödet betalas ut till jordbrukare som har börjat idka gårdsbruksverksamhet år 2014 eller efterföljande år. För att stödet ska kunna betalas ut måste den första ansökan göras inom fem år efter att verksamheten påbörjats. Stödet betalas ut under fem på varandra följande kalenderår med början det år då du lämnade in den första ansökan om stödet till unga jordbrukare. Stödvillkoren måste uppfyllas under varje ansökningsår.

För att få stödet till unga jordbrukare måste du även söka grundstödet. Stödet betalas utifrån stödrättigheter som aktiverats i grundstödet för högst 90 hektar.

Du kan ansöka om stödet på våren i samband med den samlade stödansökan.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avLivsmedelsverket
Ansvarig för tjänstenLivsmedelsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 1.9.2020