suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Stödet till unga jordbrukare (EU)

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Livsmedelsverket
Område: nationell
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Stödet betalas i hela landet till unga aktiva jordbrukare som för första gången har börjat idka gårdsbruksverksamhet i egenskap av huvudansvarig företagare. Den sökande kan vara högst 40 år när grundstödet söks för första gången. Stödet kan fås under högst fem år.

Stödet kan sökas i huvudansökan i tjänsten Vipu eller på blankett 101B.


Gör så här

Stödet ansöker man om årligen i tjänsten Vipu eller på blankett 101B. Lämna blanketten till landsbygdsnäringsmyndigheten i din kommun.


För vem och på vilka villkor

Stödet betalas ut under högst fem år. Stödvillkoren måste uppfyllas under varje ansökningsår.

Stödet betalas ut till jordbrukare som har börjat idka gårdsbruksverksamhet år 2014 eller efterföljande år. För att stödet ska kunna betalas ut måste den första ansökan göras inom fem år efter att verksamheten påbörjats. Stödet kan betalas ut under fem på varandra följande kalenderår med början det år då du lämnade in den första ansökan om stödet till unga jordbrukare.

För att få stödet till unga jordbrukare måste du även söka grundstödet. Stödet betalas utifrån stödrättigheter som aktiverats i grundstödet för högst 90 hektar.

Du kan ansöka om stödet på våren i samband med den samlade stödansökan.

Tjänsten är avgiftsfri.


Servicen tillhandahålls av: 
Livsmedelsverket