suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Hangö stad

Stödboendeservice för mental- och rusvårdsrehabiliterade

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Hangö stad erbjuder stödboende för rehabiliterande inom mental- och missbrukarvård. Staden har konkurrensutsatt stödboendets serviceproducenter. Behovet av stöd utvärderas individuellt.

Gör så här

Ta kontakt med socialhandledaren. Servicebehovet bedöms tillsammans med klienten.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Rehabiliteringsklienter inom mentalvården har rätt att vid behov få stöd för självständigt boende. Rehabiliteringsklienten får i första hand tjänster i sitt eget hem. En socialhandledare, bostadsrådgivare eller annan stödperson hjälper till med att skaffa bostad, göra sig hemmastadd och ordna vardagssysslor. Stödet kan vara kort- eller långvarigt. Syftet är att främja klientens rehabilitering, självständighet och funktionsförmåga.

Serviceboende ges till rehabiliteringsklienter inom mentalvården som behöver både en lämplig bostad och vård och omsorg. I ett intensifierat serviceboende finns det tillgång till vård och omsorg dygnet runt.

Rehabiliteringsklienter inom mentalvården kan också få stöd genom att bo på en anstalt under en tid. Det går att få långvarig vård och omsorg på en anstalt om det är nödvändigt för rehabiliteringsklientens hälsa eller säkerhet.

Ansvarig för tjänsten

Hangö stad
Ansvarig för texten: Hangö stad
Uppdaterad: 22.11.2022