suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Stöd och bidrag för medborgarverksamhet inom idrott

 • Tjänst
 • Sibbo
 • Offentlig tjänst

Understöd och stipendier beviljas årligen för att stödja idrottsverksamhet i Sibbo. Understöd beviljas i första hand till registrerade sport- och idrottsföreningar vars hemort är Sibbo kommun och som är medlemmar i en nationell idrottsorganisation.

Specialunderstöd kan beviljas även till övriga samfund i Sibbo som ordnar idrottsverksamhet.

Understöd kan beviljas även som individuellt understöd, till exempel som stipendium (premiering av framgångsrika idrottare).

I kommunen verksamma idrottssällskap och föreningar kan hos fritidssektionen anhålla om följande understödsformer för sin idrottsverksamhet:

Allmänt verksamhetsunderstöd samt specialunderstöd avsett för:

 • att stödja barn och unga i åldern 7–15 år från mindre bemedlade familjer (Idrottsunderstöd)

 • motionsidrott

 • regelbunden ledd träningsverksamhet för under 18-åringar

 • funktionärs-, tränar- och instruktörutbildning

 • underhåll av idrottsanläggningar

 • hyror för idrottsanläggningar och -områden

 • byggande av idrottsanläggningar och uppgörande av orienteringskartor

 • fastighetsskattebidrag för idrottsanläggningar

Premiering av bästa idrottare

• Sibbo kommun premierar framgångsrika Sibboidrottare som vunnit FM-guldmedaljer eller värdefullare medaljer en gång om året vid en premieringstillställning i januari–februari. Mer information om ärendet ges i november–december, och då ska idrottarnas namn, meritförteckningar och kontaktuppgifter skickas in (en länk till blanketten publiceras i november).

Gör så här

Ansökningen söks via Sibbo kommuns Timmi-bidragsansökning

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Kommunen ska främja kommuninvånarnas möjligheter till att utöva idrott. Det är kommunernas uppgift att stöda lokala idrottsföreningar.

Idrottsföreningar och -förbund kan höra sig för om bidrag till sin verksamhet samt t.ex. för arrangerande av idrottsevenemang i kommunen på vars område de är verksamma.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSibbo kommun
Ansvarig för tjänstenSibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 30.9.2020