suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors

Stöd i finska inom yrkesutbildningen

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Du kan förbättra dina kunskaper i finska samtidigt som du studerar till ett yrke vid vuxeninstitutet Stadin aikuisopisto.

Du kan studera inom

- S2-understödd handledd utbildning inför fristående examen

- S2-orienterad utbildning

- handledande utbildning inför fristående examen tillsammans med finskspråkiga studerande.

Inom S2-understödda utbildningen lär du dig ett yrke och yrkesfinska. Utbildningen lämpar sig för dig om ditt modersmål inte är finska och du ännu behöver undervisning i språket.

Inom S2-orienterande utbildningen studerar du mycket yrkesfinska och avlägger lite yrkesstudier under det första halvåret. Utbildningen lämpar sig för dig om du inte ännu har tillräckliga språkkunskaper för yrkesstudier. Målet är att dina kunskaper i finska utvecklas under den orienterande perioden. Därefter fortsätter studierna inom utbildningen som förbereder dig för fristående examen.

Du kan också få stöd i finska om du studerar inom handledande utbildning inför fristående examen tillsammans med finskspråkiga studerande.

Avläggande av en fristående examen kostar 58 euro. I övrigt är utbildningen avgiftsfri. Arbetskläder och -redskap ska du i regel köpa själv. Du kan söka till utbildningarna via webbplatsen för vuxeninstitutet Stadin aikuisopisto.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Även de medel som behövs för studierna är avgiftsfria för studerande vars läroplikt fortsätter på andra stadiet. Läroplikten fortsätter på andra stadiet om den studerande har avlagt nionde klass i grundskolan våren 2021 eller senare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Med yrkesutbildning avses grundläggande yrkesutbildning och yrkesinriktad tilläggsutbildning som leder till examen. Grundläggande yrkesutbildning som leder till examen är avsedd för ungdomar och vuxna.

Vid yrkesutbildning förvärvas kompetens inte bara vid läroanstalten, utan även på arbetsplatser och i webbutbildningsmiljöer. Varje studerande studerar efter sin egen plan och sina egna inlärningsbehov. Inlärning i arbetet ges stöd till exempel med läro- och utbildningsavtal. Den studerande kan söka sig till studierna och avlägga dem flexibelt, och numera är det också möjligt att avlägga studierna på en kortare tid än tidigare. Unga och vuxna erbjuds samma utbildningstjänster. Yrkesutbildningen ger den studerande beredskap att söka sig till högskolestudier.

För ordnandet av yrkesutbildning ansvarar kommuner, samkommuner, samfund, stiftelser eller statens affärsverk som beviljats tillstånd av undervisnings- och kulturministeriet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenFostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Uppdaterad: 2.7.2022