suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors

Stöd i finska inom läroavtalsutbildning

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Unga och vuxna kan lära sig ett yrke genom läroavtalsutbildning. Inom läroavtalsutbildningen arbetar och studerar du samtidigt.

Läroavtalsutbildningen lämpar sig för dig om du är en flitig, motiverad och självständig studerande. Utöver arbetet ska du också ha tid att studera hemma.

Du kan avlägga nästan alla yrkesexamina genom läroavtalsutbildning, till exempel målare, närvårdare, frisör, husbyggare eller kock.

Först ska du hitta en arbetsplats för läroavtalet. Arbets- och näringsbyrån hjälper dig när du söker arbetsplats. Om du är ung under 30 år får du hjälp från Navigatorn.

När du har hittat en lämplig arbetsplats ta kontakt med Arbetslivs- och läroavtalstjänsterna vid vuxeninstitutet Stadin aikuisopisto. Personalen där ordnar dina studier.

Du ingår ett visstidsavtal med arbetsgivaren. Arbetsgivaren betalar dig lön enligt kollektivavtalet.

Inom läroavtalsutbildningen lär du dig det mesta (cirka 80 procent) i arbetet. Dessutom får du teoriundervisning vid en yrkesskola (cirka 20 procent). På arbetsplatsen har du en egen arbetsplatshandledare som handleder och hjälper dig i arbetet. Hen är din stödperson.

Läroavtalsutbildningen är avgiftsfri för både studeranden och arbetsgivaren.

Inom läroavtalsutbildningen sker undervisningen huvudsakligen på finska. Dessutom kan du få stöd och hjälp i finska och i studierna.

Läraren i finska hjälper dig till exempel med

- språket på arbetsplatsen

- fackterminologi

-skolans uppgifter.

Gör så här

Läroavtalet görs av den studerande, arbetsgivaren och läroverket tillsammans.

För vem och på vilka villkor

Först ska du hitta en arbetsplats för läroavtalet.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

All yrkesinriktad examina går att avlägga genom läroavtalsutbildning. Den lämpar sig för både unga och vuxna.

Yrkesinriktad tilläggsutbildning som ordnas som läroavtalsutbildning är vanligtvis avsedd för personer som redan har utbildning eller arbetserfarenhet i sin egen bransch och som vill komplettera, utvidga eller fördjupa sina kunskaper. Kompetensen som skaffats i läroavtalsutbildningen kan påvisas genom fristående examina.

Läroavtalsutbildningen sker i huvudsak på arbetsplatsen och den studerande har ett arbets- eller tjänsteförhållande till arbetsgivaren. Utbildningen på arbetsplatsen kompletteras med teoretisk utbildning som huvudsakligen ges vid yrkesläroanstalter och vuxenutbildningscentrum.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenFostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Uppdaterad: 17.8.2022