suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kyrkslätt kommun

Stöd för växande och lärande

  • Tjänst
  • Kyrkslätt
  • Offentlig tjänst

Det är viktigt att barnets behov av stöd identifieras så tidigt som möjligt och för barnet ordnas en lärmiljö inom småbarnspedagogiken som främjar barnets växande, utveckling och lärande. Eventuellt övrigt stöd som behövs ordnas genast då behov uppstår. På det sättet undviker man att problemen ökar.

Gör så här

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En elev i förskoleundervisningen har rätt till elevvård, dvs. omsorg om barnets övergripande välbefinnande både som individ och som en del av gruppen. Som personlig service kan ett barn som deltar i förskoleundervisningen få hälsovårdstjänster på rådgivningen samt psykolog- och kuratortjänster. Vid behov samlas en sektorsövergripande expertgrupp som stöd för barnet.

Målet med elevvården är att skapa en hälsosam och trygg inlärnings- och uppväxtmiljö för barnet, stödja inlärning, underlätta och förebygga hinder för inlärning och inlärningssvårigheter, skydda den mentala hälsan och förebygga marginalisering.

Förskoleundervisningens elevvård genomförs av myndigheterna i välfärdsområdet i samarbete med barnets föräldrar eller vårdnadshavare och barnet självt.

Servicen tillhandahålls av

Kyrkslätt kommun

Ansvarig för tjänsten

Kyrkslätt kommun
Ansvarig för texten: Kyrkslätt kommun
Uppdaterad: 8.5.2023