suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Stöd för skolresan

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Elever i Helsingfors stads grundskolor får understöd för sina skolresor enligt de principer som utbildningsnämnden har slagit fast. Eleverna kan beviljas ett HRT-resekort som understöd för skolresan om den för elever i årskurserna 1-6 är minst 2 kilometer och i årskurserna 7-10 minst 3 kilometer i ena riktningen.

Med skolresa avses den kortaste promenadvägen mätt med hjälp av applikationen ReittiGIS från porten till skolans gårdsplan till gränsen för gårdsplanen vid eleven hem.

Reseförmånen beviljas i regel bara till skolan inom det egna elevupptagningsområdet. Understöd för skolresan gäller också de elever som deltar i språkbadsundervisning eller specialiserad undervisning, där eleverna är valda genom lämplighetstest.

I finska skolor får elever också reseförmån för studier i ovanliga A1-språk (tyska, svenska, franska, ryska) och i svenska skolor för studier i ovanlig A2-språk (tyska, franska). Understöd för skolresan beviljas också elever i specialundervisning. Elever som får undervisning i egen religion eller eget modersmål i en annan skola kan få ett HRT-resekort med värde.

Understödet för skolresan beviljas i första hand i form av ett HRT-resekort. På särskild anhållan kan specialskjuts beviljas med stöd av intyg av psykolog, skolkurator eller läkare. I regel är det då fråga om samtransport med taxi.

Privata skolor är själv ansvariga för sina elevers skolresor.

Elever i Helsingfor stads gymnasier och I Stadin ammattiopisto betalar sina skolresor själv, men kan ansöka skolresestöd från Fpa.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Elever i förskoleutbildning, grundläggande eller tilläggsutbildning har rätt till avgiftsfri skoltransport som ordnas av kommunen om skolvägen är över fem kilometer i en riktning eller om den annars med tanke på elevens ålder eller omständigheter är för svår, ansträngande eller farlig.

Den dagliga skolresan tur och retur får med väntetider ta högst två och en halv timme, för 13 år fyllda högst tre timmar.

Som alternativ till den avgiftsfria transporten kan föräldrarna beviljas ett bidrag för att transportera och ledsaga eleven.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 28.11.2021