suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Grankulla stad

Stöd för närståendevård och omsorg

  • Tjänst
  • Grankulla
  • Offentlig tjänst

Med stöd för närståendevård avses vård av eller annan omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person som ordnas i hemmet, samt vårdarvode och tjänster som stödjer vården.

Med närståendevård avses vård av eller annan omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person som ordnas i hemmet, med hjälp av en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära.

Gör så här

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Närståendevård innebär att vård av en äldre, handikappad eller sjuk person ordnas i hemmet så att en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära fungerar som vårdare. Stödet för närståendevård omfattar ett vårdarvode, tjänster som tillhandahålls den vårdbehövande samt stöd till närståendevårdaren.

Stödet för närståendevård är en lagstadgad socialtjänst. I lagen fastställs de lägsta vårdarvodena till närståendevårdare, vilka tjänster som tillhandahålls som stöd för vården, vårdarens ledigheter, vård- och serviceplanen och innehållet i avtalet om närståendevård.

Servicen tillhandahålls av

Grankulla stad

Ansvarig för tjänsten

Grankulla stad
Ansvarig för texten: Grankulla stad
Uppdaterad: 29.3.2023