suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Närpes Stad

Stöd för närståendevård

  • Tjänst
  • Närpes
  • Offentlig tjänst

Inom närståendevården stöder man äldre, funktionshindrade och långtidssjuka personers möjligheter att bo i hemmet. Som vårdare fungerar en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära.

Stödet för närståendevård består av ett vårdarvode åt närståendevårdaren samt av tjänster och service för såväl vårdtagare som vårdare.

Stödet för närståendevård är en lagstadgad socialservice som söks via stadens socialarbetare.

Stödet kan beviljas om en person lider av långvarig sjukdom, funktionsnedsättning eller av annan orsak behöver vård som är mer bindande och krävande än normal omsorg mellan familjemedlemmar.

Ett avtal ingås mellan Närpes Stad och vårdaren. Stödet är beskattningsbar inkomst och pensionsberättigat. I lag om stöd för närståendevård fastställs vårdarvodena till närståendevårdaren, vilka tjänster som tillhandahålls som stöd för vårdaren, vårdarens ledigheter och vård och serviceplanen samt innehållet i avtalet om närståendevård.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Närståendevård innebär att vård av en äldre, handikappad eller sjuk person ordnas i hemmet så att en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära fungerar som vårdare. Man kan för närståendevården få ekonomiskt stöd och stöd för verksamheten. Stödet för närståendevård är en lagstadgad socialservice. Stödet för närståendevård består av ett vårdarvode, tjänster som tillhandahålls den vårdbehövande samt stöd för närståendevården.

I lagen fastställs de lägsta vårdarvodena till närståendevårdare, vilka tjänster som tillhandahålls som stöd för vården, vårdarens ledigheter, vård- och serviceplanen och innehållet i avtalet om närståendevård.

Lag om stöd för närståendevård

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärpes Stad
Ansvarig för tjänstenNärpes Stad
Område Närpes
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Närpes Stad
Uppdaterad: 16.12.2019