suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Korsholms kommun

Stöd för närståendevård

  • Tjänst
  • Korsholm
  • Offentlig tjänst

Med närståendevård avses vård av en hemmaboende äldre, handikappad eller sjuk person med hjälp av en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära. Stödet för närståendevård består av ett vårdarvode för närståendevårdaren samt service och stöd som ges till både den vårdbehövande och till vårdaren.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Närståendevård innebär att vård av en äldre, handikappad eller sjuk person ordnas i hemmet så att en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära fungerar som vårdare. Man kan för närståendevården få ekonomiskt stöd och stöd för verksamheten. Stödet för närståendevård är en lagstadgad socialservice. Stödet för närståendevård består av ett vårdarvode, tjänster som tillhandahålls den vårdbehövande samt stöd för närståendevården.

I lagen fastställs de lägsta vårdarvodena till närståendevårdare, vilka tjänster som tillhandahålls som stöd för vården, vårdarens ledigheter, vård- och serviceplanen och innehållet i avtalet om närståendevård.

Lag om stöd för närståendevård

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKorsholms kommun
Ansvarig för tjänstenKorsholms kommun
Område Korsholm
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Korsholms kommun
Uppdaterad: 10.6.2020