suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Grankulla stad

Stöd för närståendevård

  • Tjänst
  • Grankulla
  • Offentlig tjänst

Med stöd för närståendevård avses vård av eller annan omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person som ordnas i hemmet, samt vårdarvode och tjänster som stödjer vården.

Med närståendevård avses vård av eller annan omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person som ordnas i hemmet, med hjälp av en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Närståendevård innebär att vård av en äldre, handikappad eller sjuk person ordnas i hemmet så att en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära fungerar som vårdare. Man kan för närståendevården få ekonomiskt stöd och stöd för verksamheten. Stödet för närståendevård är en lagstadgad socialservice. Stödet för närståendevård består av ett vårdarvode, tjänster som tillhandahålls den vårdbehövande samt stöd för närståendevården.

I lagen fastställs de lägsta vårdarvodena till närståendevårdare, vilka tjänster som tillhandahålls som stöd för vården, vårdarens ledigheter, vård- och serviceplanen och innehållet i avtalet om närståendevård.

Lag om stöd för närståendevård

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avGrankulla stad
Ansvarig för tjänstenGrankulla stad
Område Grankulla
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Grankulla stad
Uppdaterad: 26.10.2020