suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Stöd för biodling

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Stödet för biodling enligt antalet bisamhällen betalas ut till biodlare som har minst 15 bisamhällen under produktionssäsongen (1 juni–30 september). Stödbeloppet som betalas ut är 20 €/bisamhälle. Du ansöker om stödet med viputjänsten eller med blankett 204.

Gör så här

Du kan ansöka om stödet hos NTM-centralen i Norra Savolax eller hos Statens ämbetsverk på Åland med viputjänsten eller med blankett 204.

För vem och på vilka villkor

Stödet för biodling enligt antalet bisamhällen betalas ut till biodlare som har minst 15 övervintrade bisamhällen under produktionssäsongen. De bisamhällen som står som grund för beviljandet av stödet ska under produktionssäsongen skötas så att man kan samla in en normal skörd under det år då stödet har beviljats.

En förutsättning för att stödet beviljas är även att du i den senast förrättade beskattningen eller under skatteåret där innan fått inkomst för försäljning av biodlingsprodukter.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen i Norra Savolax

Andra ansvariga organisationer

Närings-, trafik- och miljöcentralen

Ansvarig för tjänsten

Livsmedelsverket
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 20.5.2022