suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Stöd för anskaffning av hjälpmedel för handikappade

  • Tjänst
  • Borgå
  • Offentlig tjänst

En handikappad person kan få ersättning för anskaffning av utrustning och redskap som hen behöver till exempel för att röra på sig, kommunicera, klara sig hemma eller engagera sig i fritidsaktiviteter.

Ersättningarna omfattar utrustning, redskap och maskiner som inte omfattas av den medicinska rehabiliteringen.

Ersättningen täcker i regel hälften av kostnaderna. Sådana ändringsarbeten som på grund av handikappet måste göras på redskap, maskiner eller anordningar av standardmodell kan ersättas i sin helhet.

Tjänsten är anslagsbunden och den handikappade har ingen subjektiv rättighet att få den. I Borgå har beslutet om att ge anslag för tjänsten fattats av social- och hälsovårdsnämnden.

Kommunen kan också avgiftsfritt ställa redskap, maskiner och apparater till handikappade personers förfogande.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avBorgå stad
Ansvarig för tjänstenBorgå stad
Område Borgå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 12.8.2020