suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Startstöd för unga näringsidkare

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Som utövare av renhushållning kan du ansöka om stöd för investeringar som behövs inom renhushållningen och som ökar effektiviteten, förbättrar kvaliteten eller underlättar anpassningen till nya förhållanden. Du kan också ansöka om bostadsbyggnadsstöd som förbättrar ren- eller naturnäringsgårdens bostadsförhållanden. Utöver enskilda näringsidkare kan renbeteslagen ansöka om stöd för investeringar och underhåll av staket.

Statsborgen kan också sökas för bedrivande av renhushållning och naturnäringar. Tidigare har det inte funnits någon sådan möjlighet. Statsborgen kan fås för uppförande av en produktionsbyggnad som behövs för bedrivande av naturnäring, för anskaffning av renar (gäller inte inledande av jordbruk) och för bostadsbyggande.

Statsborgen beviljas som fyllnadsborgen för ett normalt banklån. Statsborgen kan utgöra 30 procent av den totala finansieringen av den åtgärd som stöds. Eventuellt understöd som beviljas för samma objekt beaktas när borgensbeloppet bestäms.

Gör så här

Stödet kan ansökas kontinuerligt. Ansökningarna handläggs per stödperiod, vilka är:

  • 16.1–15.4
  • 16.4–15.6
  • 16.6–15.9
  • 16.9–15.1

Gör så här:

1. Kontakta NTM-centralen i Lappland innan du gör upp ansökan. De sakkunniga vid NTM-centralen ger dig råd med att göra upp ansökan.

2. Kontrollera att du har de krävda rättigheterna för att logga in i tjänsten Hyrrä på din organisations vägnar, eller att du har gett någon annan person tillräcklig fullmakt att uträtta ärenden på din organisations vägnar i Hyrrä

3. Fyll i den elektroniska ansökan och bifoga de nödvändiga bilagorna. Affärsverksamhetsplanen ska finnas som bilaga till ansökan.

4. Underteckna och skicka in ansökan för handläggning.

För vem och på vilka villkor

Startstöd beviljas sökande under 41 år som för första gången börja bedriva jordbruk. Den som ansöker om stöd ska ha tillräcklig yrkesskicklighet. Om kravet på yrkesskicklighet inte uppfylls vid ansökningstidpunkten, är en förutsättning för beviljande av stöd att sökanden förbinder sig att uppfylla kravet på yrkesskicklighet inom 36 månader från det att stödet beviljades.

En förutsättning för att stöd ska beviljas är att en affärsplan företes. Genomförandet av affärsplanen ska inledas inom 9 månader efter att understödet beviljades.

Basuppgifter

Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Lappland
Ansvarig för tjänstenLivsmedelsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 17.8.2020