suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet

Starta eget

  • Tjänst
  • Regional tjänst
  • Offentlig tjänst

För att stödet skall beviljas krävs att:

du är anmäld som arbetslös arbetssökande vid AMS

det ingår i din sysselsättningsplan

du har företagarerfarenhet eller lämplig utbildning för verksamheten (du kan gå kompletterande kurser även under stödperioden)

du bedöms klara av den planerade verksamheten

det är möjligt att verksamheten blir lönsam

du inte lyfter landskaps- eller statsunderstöd för dina egna lönekostnader

du inte samtidigt lyfter någon form av arbetslöshetsersättning

verksamheten inte påbörjas innan beslut kring din ansökan tagits

verksamheten uppenbarligen inte kan inledas utan att du beviljas stöd.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avÅlands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet
Ansvarig för tjänstenÅlands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet
Område
Tillgängliga språksvenska
Ansvarig för texten: Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet
Uppdaterad: 20.1.2020