suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Starta bygglovsprocessen

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Anställa en huvudplanerade

Det är viktigt att anställa en kompetent, professionell planerare genast i början av byggprojektet. På det sättet når man ett högklassigt resultat och sparar ofta också pengar. Huvudplaneraren hjälper också till i tillståndsprocessens olika skeden. Enligt markanvändnings- och bygglagen ska ett byggprojekt ha en huvudplanerare. Därtill behövs eventuellt en byggnadspl ...

Gör så här

Lovsekreterare Paula Kling

040 191 4367

paula.kling@sibbo.fi

Servicen tillhandahålls av

Sibbo kommun

Ansvarig för tjänsten

Sibbo kommun
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 14.4.2023