suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Jakobstads social- och hälsovårdsverk

Städservice för krigsinvalider

  • Tjänst
  • 4 kommuner
  • Offentlig tjänst

Idag erbjuder vi städservice endast åt krigsinvalider, vilkas invaliditetsgrad överstiger 10 %.

Vi erbjuder städservicen i form av servicesedlar som du får via seniorhandledaren. Städningen utförs av privata aktörer som blivit godkända av Staden Jakobstad.

Gör så här

Kontakta senior- eller socialhandledaren.

För vem och på vilka villkor

Krigsinvalid med invaliditetsgrad över 10 %.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Sedeln har ett fastslaget värde och staden betalar den delen av servicen. Som kund betalar du skillnaden mellan sedelns värde och det pris som serviceproducenten tar för tjänsten.

Servicesedel kan användas vid tjänsten.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Frontveteraner är berättigade till rehabilitering. Frontveteraner är personer som deltagit i de finländska krigen åren 1939–1945 och som tilldelats frontmanna-, fronttjänst- eller fronttecken. Rehabiliteringsförmånen gäller inte personer som deltagit i krishanteringsuppgifter utomlands.

En frontveteran kan få rehabilitering vid en rehabiliteringsinrättning, en fysikalisk vårdinrättning, ett spa eller ett brödrahem. Rehabilitering kan fås under en längre tid på en inrättning eller kortvarigt i form av en dagstjänst eller öppenvårdstjänst. Det är också möjligt att vårdgivaren ordnar tjänsten hemma hos den som rehabiliteras.

Veteranens hälsotillstånd och funktionsförmåga påverkar rehabiliteringens längd. En frontveterans make kan delta i dag- och institutionsrehabilitering tillsammans med veteranen. Hälsocentralen ger råd i hur man ansöker om rehabilitering.

Lag om rehabilitering av frontveteraner

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avJakobstads social- och hälsovårdsverk
Ansvarig för tjänstenJakobstads social- och hälsovårdsverk
Område Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Uppdaterad: 30.7.2020