suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors

Stadin osaamiskeskus

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

De anställda vid arbets- och näringsbyrån eller socialbyrån hänvisar dig till Stadin osaamiskeskus.

Vid kompetenscentret genomgår du en kompetenskartläggning där man tar reda på vilken utbildning och hurdana färdigheter du har. Du får en plan för hur du kan utveckla din kompetens och dina språkkunskaper.

Efter kompetenskartläggningen blir du hänvisad vidare.

Alternativen är:

- Yrkesverkstäder, där du lär dig yrkesfärdigheter och yrkesfinska inom din bransch. Yrkesverkstäder är till exempel en byggverkstad, omsorgsverkstad samt maskin- och metallverkstad.

- Verkstäder i finska, där du kan lära dig finska och samtidigt bekanta dig med olika studiemöjligheter.

- Arbetslivsträning, där du får hjälp med att hitta en arbetsplats och börja arbeta. Du kan få stöd på olika språk, till exempel på arabiska, somaliska och engelska.

För vem och på vilka villkor

Du kan använda dig av kompetenscentrets tjänster om du

- har fyllt 18 år

- är Helsingforsbo

- är kund hos arbets- och näringsbyrån eller socialbyrån.

Tjänsten är avgiftsfri.

Även de medel som behövs för studierna är avgiftsfria för studerande vars läroplikt fortsätter på andra stadiet. Läroplikten fortsätter på andra stadiet om den studerande har avlagt nionde klass i grundskolan våren 2021 eller senare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Med yrkesutbildning avses grundläggande yrkesutbildning och yrkesinriktad tilläggsutbildning som leder till examen. Grundläggande yrkesutbildning som leder till examen är avsedd för ungdomar och vuxna.

Vid yrkesutbildning förvärvas kompetens inte bara vid läroanstalten, utan även på arbetsplatser och i webbutbildningsmiljöer. Varje studerande studerar efter sin egen plan och sina egna inlärningsbehov. Inlärning i arbetet ges stöd till exempel med läro- och utbildningsavtal. Den studerande kan söka sig till studierna och avlägga dem flexibelt, och numera är det också möjligt att avlägga studierna på en kortare tid än tidigare. Unga och vuxna erbjuds samma utbildningstjänster. Yrkesutbildningen ger den studerande beredskap att söka sig till högskolestudier.

För ordnandet av yrkesutbildning ansvarar kommuner, samkommuner, samfund, stiftelser eller statens affärsverk som beviljats tillstånd av undervisnings- och kulturministeriet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenFostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Uppdaterad: 27.6.2022